Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń

im. F. Chopina

Hufiec

Golubski hufiec istniał nieprzerwanie od końca II wojny światowej do 1995 roku. Ostatnia komendantką hufca była dh Anna Trojanowska. Przez ostatnich kilkanaście lat harcerze należeli do Hufca ZHP Brodnica.

Hufiec jest to harcerska jednostka administracyjna odpowiadający w administracji państwowej powiatowi. Hufiec ma przede wszystkim pomagać drużynowym działającym na danym terenie. Jest to jednostka, która łączy drużyny z chorągwią.

Aby Hufiec Golub-Dobrzyń mógł powstać harcerze musieli spełnić odpowiednie wymogi. Minimum 15 skautów musiało zdobyć stopnie instruktorskie. Ponadto, aby powstał hufiec musi istnieć minimum 10 drużyn. Wymogi te zostały spełnione rok temu. Kolejnym krokiem było złożenie wniosku do komendy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Bydgoszczy.

W niedzielę odbył się nadzwyczajny zjazd ZHP w Golubiu-Dobrzyniu, którego celem było powołanie golubskiego hufca. Na zjazd przyjechała komendantka chorągwi harcmistrz Lucyna Andrysiak. To ona czuwała na przebiegiem zjazdu. Do Golubia-Dobrzynia przyjechał także komendant Hufca ZHP Brodnica przewodnik Maciej Betlejewski oraz członek chorągwianej komisji rewizyjnej podharcmistrz Sylwester Piekarek.

Harcerze z naszego powiatu wybrali na zjeździe swoje władze – komendę hufca oraz komisję rewizyjną. W skład komendy Hufca weszli: podharcmistrz Szymon Wiśniewski – komendant, przewodnik Szymon Konczal – zastępca komendanta, przewodnik Szymon Beyger – skarbnik, przewodnik Bartosz Beyger – kwatermistrz oraz druh Bogusław Bogucki – członek komendy. Na zjeździe powołano także komisję rewizyjną Hufca. Jej przewodniczącym został podharcmistrz Sławomir Kozerski. Oprócz niego do komisji należą – zastępca przewodniczącego – przewodnik Tomasz Teska oraz członek – przewodnik Damian Górski.

Golubski hufiec tworzą na dzień dzisiejszy następujące drużyny: 18 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska „Burza” im. Jana Bytnara „Rudego”, 18 GD Gromada Zuchowa, 44 GDDH „Łaziki” im. Ks. Kazimierza Lutosławskiego, 44 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Wędrownicza, 44 Golubsko-Dobrzyńska Gromada Zuchowa „Pszczółki”, 113 GDDH „Bractwo Zwinnej Jaszczurki”, Krąg Starszyzny Harcerskiej oraz 14 Drużyna Harcerska „Ogniki” z Gałczewa, Drużyna Harcerska „Sokoły” im. Bolesława Jagiełły z Kowalewa Pomorskiego i Drużyna Harcerska „Spartanie” im. Mikołaja z Ryńska z Nowej Wsi. W najbliższym czasie ma powstać drużyna harcerska w Zbójnie oraz dwie drużyny „Nieprzetartego Szlaku” w Kowalewie Pomorskim oraz Golubiu-Dobrzyniu.

Pamiątkowa fotografia komendy hufca i uczestników zjazdu

Pamiątkowa fotografia komendy hufca i uczestników zjazdu

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2012.