Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń

im. F. Chopina

Jednostki

W Hufcu Golub-Dobrzyń działają:

gromada zuchowa:

  • 18 Gromada Zuchowa „Piorunki”
  • Gromada Zuchowa w Kowalewie Pomorskim

drużyny harcerskie:

drużyny starszoharcerskie:
drużyny wędrownicze
  • 44 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Wędrownicza „Naprzód”

drużyny nieprzetartego szlaku

  • Drużyna Nieprzetartego Szlaku

inne

  • Krąg Starszyzny
  • Krąg Seniora

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2015.