Kapituła Stopni Wędrowniczych

Skład:

phm. Anita Kłoss – przewodnicząca

pwd. Weronika Żółtowska – wiceprzewodnicząca

Natalia Bronikowska - sekretarz

Agnieszka Skonieczna

Agata Lewandowska

Spotykamy się na posiedzeniach (daty posiedzeń udostępniane na fanpage'u hufca oraz w kalendarzu). Osoby zainteresowane stawianiem się na KSW w celu otwarcia/ zamknięcia próby na naramiennik/ HO lub HR proszeni są o wysłanie wiadomości email na tydzień przed posiedzeniem na adres:

kapitulagd@gmail.com

W wiadomości proszę zawrzeć informacje dotyczące tego czy probant chce zamknąć /otworzyć (w tym wypadku proszę o dołączenie zadań) próbę lub zmienić zadanie czy przedłużyć czas trwania próby. Proszę również podać informacje z jakiej drużyny jest kandydat oraz kto jest opiekunem próby. Na posiedzenie kandydat proszony jest o przyniesienie karty próby oraz książeczki harcerskiej.