Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń

im. F. Chopina

Odprawa KSH

Data dodania: 04.02.2013. Autor:

Zapraszam wszystkich chętnych na posiedzenie Kapituły Stopni Harcerskich , które odbędzie się wstępnie w sobotę 10.02.2013r. o godzinie 10:00 w harcówce w bloku Żeromskiego 10. Osoby zainteresowane zamknięciem bądź otwarciem próby prosimy o wysłanie zgłoszenia na kapitulashgd@gmail.com oraz zapoznaniem się z informacjami na stronie http://kshgd.manifo.com/ . W razie braku zgłoszeń , spotkanie kapituły zostanie odwołane.

Jeżeli ktoś chce otworzyć próbę bądź naramiennik należy najpierw wybrać sobie opiekuna (podani są na stronie KSH) i z nim razem rozpisać próbę, a następnie stawić się na odprawie KSH. Bez opiekuna nie otwieramy próby. Jeżeli nie wiemy kogo wybrać wtedy członkowie KSH pomogą wam wybrać kogoś. (więcej…)

Odprawa KSH

Data dodania: 18.11.2012. Autor:

Zapraszam wszystkich chętnych na posiedzenie Kapituły Stopni Harcerskich , które odbędzie się w sobotę 24.11.2012r. o godzinie 10:00 w harcówce w bloku Żeromskiego 10. Osoby zainteresowane zamknięciem bądź otwarciem próby prosimy o wysłanie zgłoszenia na kapitulashgd@gmail.com oraz zapoznaniem się z informacjami na stronie http://kshgd.manifo.com/ . W razie braku zgłoszeń , spotkanie kapituły zostanie odwołane.

Jeżeli ktoś chce otworzyć próbę bądź naramiennik należy najpierw wybrać sobie opiekuna (podani są na stronie KSH) i z nim razem rozpisać próbę, a następnie stawić się na odprawie KSH. Bez opiekuna nie otwieramy próby. Jeżeli nie wiemy kogo wybrać wtedy członkowie KSH pomogą wam wybrać kogoś.

Jeżeli ktoś chce zamknąć próbę należy najpierw spotkać się z opiekunem swojej próby i przedyskutować ją, czy wszystko zostało zrobione i jest w porządku, a następnie wysłać wniosek o zamknięcie próby (na stronie KSH podany) wraz załączoną próbą i jak to możliwe materiałami w formie elektronicznej, aby Kapituła mogła zapoznać się z dokumentacją próby co również przyspieszy zamknięcie próby i czas „odpytywania” próbanta. : ) ! Na zamknięcie próby stawiamy się z opiekunem który składa sprawozdanie jak przebiegała wasza próba, bądź gdy nie możecie się stawić z opiekunem, to wtedy proszę o przyniesienie w formie pisemnej opinie opiekuna próby.

Czuwaj !

pwd. Tomasz Kaszuba

Odprawa KSH

Data dodania: 22.05.2012. Autor:

Zapraszam wszystkich chętnych na posiedzenie Kapituły Stopni Harcerskich , które odbędzie się w sobotę 26.05.2012r. o godzinie 9:00 w harcówce w bloku Żeromskiego 10. Osoby zainteresowane zamknięciem bądź otwarciem próby prosimy o wysłanie zgłoszenia na kapitulashgd@gmail.com oraz zapoznaniem się z informacjami na stronie http://kshgd.manifo.com/ . W razie braku zgłoszeń , spotkanie kapituły zostanie odwołane.

Czuwaj !

pwd. Tomasz Kaszuba

Odprawa KSH

Data dodania: 19.03.2012. Autor:

Zapraszam wszystkich chętnych na posiedzenie Kapituły Stopni Harcerskich , które odbędzie się w sobotę 31.03.2012r. o godzinie 10:00 w harcówce w bloku Żeromskiego 10. Osoby zainteresowane zamknięciem bądź otwarciem próby prosimy o wysłanie zgłoszenia na kapitulashgd@gmail.com oraz zapoznaniem się z informacjami na stronie http://kshgd.manifo.com/ . W razie braku zgłoszeń , spotkanie kapituły zostanie odwołane.

Czuwaj !

pwd. Tomasz Kaszuba