Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń

im. F. Chopina

Akcja pod Arsenałem

Data dodania: 26.03.2012. Autor:

Dziś mija 69.rocznica Akcji pod Arsenałem – jednej z najważniejszych akcji zbrojnych Grup Szturmowych Szarych Szeregów, w trakcie której uwolniono harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 25 innych więźniów politycznych, przewożonych z siedziby gestapo przy Alei Szucha na Pawiak.