Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń

im. F. Chopina

Zgłoszenie imprezy harcerskiej biwaku/ rajdu

Zgłoszenia imprezy dokonujemy poprzez wysłanie  maila z „Kartą zgłoszeniową biwaku” na adres e-mailowy  hufca golubdobrzyn@zhp.pl w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia. Maksymalnie na dwa dni przed rozpoczęciem imprezy należy wysłać wszystkie niezbędne załączniki.

 

1) Karta zgłoszeniowa biwaku-Hufiec Golub-Dobrzyń

Karta zgłoszeniowa biwaku-Hufiec Golub-Dobrzyń-pdf

2) Załącznik nr 1 -Preleminarz Biwaku

Załącznik nr 1 -Preleminarz Biwaku-pdf

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2015.