18 Golubsko-Dobrzyńska Gromada zuchowa "Piorunki"

18 Golubsko-Dobrzynska Gromada Zuchowa „Piorunki” to wspaniała gromadka ktora kocha dobrą zabawę i chętnie poznaje harcerstwo.
Gromada powstała w 2011 roku, jej nazwa pochodzi od nazwy 18 GDDH „Burza”. Pierwszą drużynową gromady była dh. Patrycja Joszko, następnie
dh. Patrycja Wierzbowska, dh. Patrycja Chądzyńska, dh. Jakub Kamiński, a aktualnie tę funkcje pełni dh. Natalia Wilamowska. Obecnie gromada wychowała trzy pokolenie przyszłych harcerzy. Zbiórki gromady odbywają się w harcowce przy ulicy Żeromskiego 10