historia

Pierwsza drużyna harcerska powstała w Dobrzyniu nad Drwęcą jesienią 1918 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Organizacyjnie drużyna podlegała początkowo pod okręg włocławski, a w momentu powstania hufca rypińskiego weszła w skład okręgu płockiego Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP).

Drużyny harcerskie w sąsiednim Golubiu oraz Kowalewie Pomorskim, wówczas należącymi do województwa pomorskiego, zostały założone na początku lat 20-tych. Początkowo harcerze z Golubia podporządkowani zostali pod hufiec w Wąbrzeźnie, a następnie w Toruniu, po czym od 1925 roku ponownie powrócili pod zwierzchnictwo Wąbrzeźna. Wówczas w skład hufca wchodziły 2 drużyny z Wąbrzeźna oraz po 1 drużynie z Golubia i Kowalewa. Stan ten utrzymał się do 1939 roku.

Golubscy harcerze brali udział m.in. w 1932 roku w Zlocie Skautów Wodnych oraz Jubileuszowym Zlocie Pomorskiej Chorągwi Harcerzy nad jeziorem Garczyn, nieopodal Kościerzyny. Trzy lata później reprezentacja drużyn z Golubia wraz z harcerzami z Wąbrzeźna wzięła udział w Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale.

W czasie II wojny światowej w Golubiu-Dobrzyniu działała tajna drużyna harcerska, jednak nie posiadamy o niej żadnych wiadomości.

Po wojnie drużyny z Golubiu i Dobrzynia znalazły się w odtworzonym wąbrzeskim hufcu. Bardzo szybko jednostki usamodzielniają się i powstają dwa hufce w Golubiu-Dobrzyniu – męski oraz żeński. Niestety taki stan trwa bardzo krótko.

1945 – 1949

·         Hufiec męski Golub-Dobrzyń – komendant – Tadeusz Wasilewski

·         Hufiec żeński Golub-Dobrzyń – komendantka – Mieczysława Pruchniewska (Szynkiewicz)

·         Hufiec męski Kowalewo Pomorskie – Komendant – Antoni Sznajder

W latach 1949 – 1956 harcerstwo wchodzi w skład Związku Młodzieży Polskiej.

ZHP odradza się w 1956 roku i wówczas powstaje po raz pierwszy  koedukacyjny Hufiec Golub-Dobrzyń. Jego komendantem zostaje Stefan Turowski, a zastępcą Tadeusz Witkowski .W komendzie działają również – Zdzisław Kobierski (komisja rewizyjna) Maryla Dulkiewicz, Krystyna Dąbrowska

W latach 60-tych XX wieku komendantem Hufca jest Henryk Chłopecki (również namiestnik zuchowy). Jego zastępcami Edward Dębicki i Krystyna Chłopecka. Lata 70. XX wieku to czas kiedy hufcem kierują Teresa Rumińska oraz Maria Rolińska.

W związku ze zmianami administracyjnymi w Polsce w 1975 roku zostają zlikwidowane hufce powiatowe. Powstają wówczas hufce gminne: Golub-Dobrzyń, Kowalewo, Radomin, Zbójno, Ciechocin (?). Do tej pory udało się ustalić kilka nazwisk komendantów poszczególnych hufców

·         Hufiec Radomin w latach 1975 – 1979 – Komendantka – Anna Godlewska. W komendzie hufca: Andrzej Wadowski, Bożena Wodara, Maryla Witkowska, Antonina Niedzielska, Gertruda Sobkiewicz

·         Hufiec Kowalewo Pomorskie – Komendant – ?. W komendzie: Barciś.

·         Hufiec Golub-Dobrzyń – komendanci – hm. Anna Trojanowska, hm. Zenon Bocianowski. Zastępca hm. Krzysztof Witkowski 

Przełom lat 80-tych i 90-tych to czas kiedy hufcem kieruje hm. Krystyna Babyszko (od 1987 do 1990).

Ostatnią komendantka Hufca Golub-Dobrzyń do 1995 była natomiast ponownie hm. Anna Trojanowska. W skład komendy wchodzili w tych latach m. in. Stefan Krzyżanowski (kwatermistrz), Andrzej Montowski, Piotr Nęckiewicz, Roman Błażejowski.

Po likwidacji hufca w 1995 roku na terenie Golubia-Dobrzynia powstał Środowiskowy Szczep Harcerski, którym kierował Sławomir Kozerski. Harcerze z Golubia-Dobrzynia zostali podporządkowani pod Hufiec ZHP Brodnica. Szczep przetrwał do 2001 roku. Po jego likwidacji pozostałe drużyny nadal działały w brodnickim hufcu.

W 2009 roku w Golubiu-Dobrzyniu reaktywowany zostaje ponownie Środowiskowy Szczep Harcerski im. Fryderyka Chopina. W jego skład wchodzi 7 jednostek:

·         44 Golubsko-Dobrzyńska Gromada Zuchowa „Pszczółki”,

·         44 Golubsko-Dobrzyńska Wędrownicza Drużyna Harcerska,

·         18 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska „Burza” im. Jana Bytnara Rudego,

·         44 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska ”Łaziki” im. Ks. Kazimierza Lutosławskiego,

·         113 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska „Bractwo Zwinnej Jaszczurki”,

·         Drużyna Harcerska „Ogniki” im. Mikołaja Kopernika, która działa przy Publicznym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie.

Na terenie powiatu funkcjonowała również jeszcze 74 Drużyna Harcerska „Spartanie”, która skupiała uczniów Publicznego Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi.

Hufiec odradza się w 2012 roku. Pierwszą komendą tworzą:

·         hm. Szymon Wiśniewski – komendant,

·         pwd. Szymon Konczal – zastępca

·         pwd. Szymon Beyger – skarbnik,

·         pwd. Bartosz Beyger – kwatermistrz

·         pwd. Boogusław Bogucki – członek

W jego skład wchodzą wówczas drużyny działające w Golubiu-Dobrzyniu:

·         74 Drużyna Harcerska „Spartanie” im. Mikołaja z Ryńska z Nowej Wsi, drużynowy pwd. Bogusław Bogucki,

·         Drużyna Harcerska „Sokoły” im. Władysława Jagiełły z Kowalewa Pomorskiego, drużynowa dh Justyna Rak,

·         14 Drużyna Harcerska „Ogniki” im. Mikołaja Kopernika z Gałczewa, drużynowy pwd. Mariusz Fydryszewski,

·         18 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska „Burza” im. Jana Bytnara „Rudego”, drużynowa pwd. Anna Konczal,

·         18 Golubsko-Dobrzyńska Gromada Zuchowa, „Piorunki” drużynowa dh. Patrycja Joszko,

·         44 Golubsko-Dobrzyńska Gromada Zuchowa „Pszczółki”, drużynowy pwd. Patryk Jagielski

·         44 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska „Łaziki” im. Księdza Kazimierza Lutosławskiego, drużynowy phm. Bartosz Beyger

·         44 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Wędrownicza, drużynowy pwd. Szymon Konczal,

·         113 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska Bractwo Zwinnej Jaszczurki, drużynowa dh Weronika Kucińska,

·         Krąg Starszyzny Harcerskiej, przewodnicząca pwd. Iwona Kałużna.

We wrześniu 2013 roku odbył się Zlot Hufca, na którym przywrócony został dawny sztandar hufca. Hufiec otrzymał również imię swojego dawnego patrona – Fryderyka Chopina. W kolejnych latach harcerze z hufca brali udział w wielu przedsiewziecaich na poziomie hufcowym, chorągwianym oraz centralnym. Byli między innymi na Zlocie Gdańsk 2018, Wyprawie Pamięci na Monte Cassino (dwukrotnie), Alercie Pamięci z okazji rocznicy powstania Szarych Szeregów w Warszawie (2019), Zlocie Wicek 2013.

Od 2019 roku w skład komendy Hufca Golub-Dobrzyń wchodzą:

·         pwd. Natalia Bronikowska – komendant

·         pwd. Mateusz Gogoliński – skarbnik

·         pwd. Weronika Żółtowska – zastępca ds. programowych

·         pwd. Paula Marszałkowska – zastępca ds. promocji i informacji

·         pwd. Agata Zakrzewska – zastępca ds. pracy z kadrą


autor tekstu: hm. Szymon Wiśniewski