Hufcowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

hm. Szymon wiśniewski

WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI

pwd. Agnieszka Skonieczna

SEKRETARZ

phm. Bartosz Beyger