O hufcu

W ZHP hufiec jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych. Oprócz jednostek podstawowych lub też zamiast nich, hufiec może skupiać związki drużyn i szczepy.

Hufiec obejmuje terytorialnie na ogół obszar powiatu, w dużych miastach – jednej lub kilku dzielnic.

Hufiec tworzy warunki do działania jednostek organizacyjnych przez:

  • budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów,
  • wychowanie, kształcenie i wspieranie drużynowych i funkcyjnych,
  • pozyskiwanie i motywowanie kadry,
  • inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej podstawowych jednostek organizacyjnych,
  • wspieranie gromad, drużyn, kręgów, szczepów i związków drużyn w organizowaniu akcji letniej i zimowej,
  • koordynację, nadzór i systematyczną ocenę podległych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską,
  • współpracę z władzami lokalnymi,
  • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.

Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń im. Fryderyka Chopina działa na terenie Golubia-Dobrzynia oraz powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Podlegamy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Dworcowej 56.

Fryderyk Chopin

Jest uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii. Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany poetą fortepianu. Elementem charakterystycznym dla utworów Chopina jest pogłębiona ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej.

Z okazji 150-lecia urodzin Fryderyka Chopina uchwałą Rady Państwa z 8 maja 1958 rok 1960 został ogłoszony Rokiem Chopinowski. Z okazji jubileuszu 200-lecia urodzin Chopina zarówno uchwałą Sejmu RP z 9 maja 2008, jak i uchwałą Senatu RP z 7 października 2009, rok 2010 został ustanowiony Rokiem Fryderyka Chopina.