,,W grocie narodzenia pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej europy, a wśród nich harcerki i harcerze zhp pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.”

W tym roku uroczystości związane z powitaniem Betlejemskiego Światła Pokoju w naszej chorągwi, rozpoczęły się 14 grudnia mszą św. W kościele Wniebowzięcia NMP oraz bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Tego dnia reprezentacja naszego hufca w składzie: druhna Komendant pwd. Natalia Bronikowska oraz Zastępczyni Komendanta ds. programu phm. Weronika Żółtowska odebrała symboliczny ogień z Betlejem, skąd następnie  dotarł on do drużynowych i członków drużyn, a kolejno do organizacji  oraz instytucji w  naszym mieście i powiecie.  Ze względu na panujące obostrzenia służbę przy BŚP pełnili w tym roku wyłącznie pełnoletni harcerze. Światło Pokoju pomimo tego zagościło w wielu miejscach, ogrzewając swoim ciepłem i dając nadzieję na lepszy czas.