Na dzień 10 czerwca 2024 r. został zwołany Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Golub-Dobrzyń im. Fryderyka Chopina w celu opracowania i przyjęcia strategii hufca. Zjazd odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

Zjazd odbędzie się na platformie Teams. Głosowania jawne i tajne odbywać się będą za pośrednictwem ankiet Teams. Uczestnicy zjazdu otrzymają przed zjazdem link do spotkania na platformie Teams. Nawiązanie połączenia będzie wymagać zalogowania się do platformy Microsoft 365. Do uczestnictwa w zjeździe wymagane będzie nawiązanie połączenia wideo, celem weryfikacji tożsamości uczestników zjazdu.