Drogi Rodzicu!

Cieszymy się, że Twoje dziecko bierze udział w harcerskiej przygodzie!

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce organizacja młodzieżowa, która zrzesza ponad 100 tysięcy członków. Od ponad 100 lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 tysięcy instruktorów-wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest również jednym z aktywnych członków-założycieli Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM, która skupia ponad 40 mln skautów na całym świecie.

ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego. Każdy może znaleźć drużynę w swojej okolicy i wesprzeć zdobywanie sprawności na całe życie: www.1procent.pl/.

Zaloguj się do Portalu Podatkowego i wskaż ZHP w PIT 37 lub PIT 38, jako organizację, której chcesz przekazać swój 1%. Wystarczy, że wpiszesz: Numer KRS: 0000268190 i Cel szczegółowy: Hufiec Golub-Dobrzyń. Dziękujemy!

Z poważaniem
Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń

ul. Rynek 19, 87-400 Golub-Dobrzyń
www.golubdobrzyn.zhp.pl
golubdobrzyn@zhp.pl