74 DSH "Spartanie" z Nowej Wsi im. Mikołaja z Ryńska

74 Drużyna Odkrywców „Spartanie” im. Mikołaja z Ryńska została założona 15 października 2010 r. przez phm Bogusława Boguckiego w nieistniejącym już Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi w gminie Ciechocin. W kwietniu 2011 rozkazem komendantki Hufca ZHP Toruń hm. Lidii Lach drużyna otworzyła okres próbny, który ukończyła z wynikiem pozytywnym oraz otrzymała numer „74” na mocy rozkazu L. 1/2012 w styczniu 2012 r. wydanego przez komendanta Hufca ZHP Toruń phm. Artura Majerowskiego.

Podczas 10 lat swojego istnienia przez szeregi drużyny przewinęło się ponad 100 osób, które aktywnie uczestniczyły we wszelkich aktywnościach i imprezach harcerskich. „Spartanie” biorą udział w rajdach, biwakach, zlotach o randze lokalnej i ogólnopolskiej, dwukrotnie zdobywaliśmy pierwsze miejsce w największym rajdzie chorągwi kujawsko – pomorskiej Rajdzie Kopernikańskim, otrzymaliśmy również tytuł Drużyny Roku Hufca ZHP Golub – Dobrzyń w latach 2014/2015, tytuł Drużyny Niepodległości, a w roku 2016 zostaliśmy członkiem ogólnopolskiego stowarzyszenia Drużyn Odkrywców PRO. W 2017 r. drużyna rozkazem Naczelniczki ZHP hm. Anny Nowosad otrzymała odznakę projektu „Światozmieniacze”. W latach 2013 – 2015 braliśmy udział w Rajdach Grunwaldzkich zajmując raz pierwsze miejsce, a dwukrotnie trzecie, od 2016 r. poznajemy Polskę wędrując z innymi harcerzami na Rajdach Odkrywców. Od lat kontynuujemy dobre kontakty z różnymi środowiskami harcerskimi z Brodnicy, Włocławka, Wąbrzeźna, Torunia, Radzynia Chełmińskiego, Lubienia Kujawskiego, Grudziądza…

W 2020 r. drużynowym „Spartan” jest phm Bogusław Bogucki, a przybocznymi druh Mateusz Konczalski oraz druhna Anna Kozakiewicz.