Numer konta do składek

W tytule przelewu koniecznie podajemy poniższą formułkę!

Składka Członkowska 2020  kwartał X- imię nazwisko, skrót drużyny
32 8144 0005 2011 0112 3508 0001

Dane do faktury

Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Związku Harcerstwa Polskiego   
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz
967-125-40-11