Uf 🥳 Właśnie dobiegł końca Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Golub-Dobrzyń ⚜️ Komenda Hufca otrzymała absolutorium od drużynowych i instruktorów naszego Hufca.
Nad zjazdem czuwało czujne oko druha Komendanta Chorągwi harcmistrza Jerzego Gębary 🧐