Informujemy również, że Zjazd Zwykły Hufca ZHP Golub-Dobrzyń na dzień 05 listopada 2023 r. Zjazd odbędzie się w Wielkich Radowiskach (Wielkie Radowiska 87-207, Wielkie Radowiska 60 –Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba) o godz. 11:00. Wydarzenie to ma na celu podsumowanie 4 letniej służby komendy hufca oraz wybór nowego komendanta i jego zespołów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich delegatów!

Każdy delegat otrzymał na adres w domenie @zhp.net.pl szczegółowe informacje i dokumenty.

Wszystkie dokumenty związane ze zjazdami hufca umieszczamy na sharepoint hufca. L_9_2023_51.pdf